ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhracat Ve İthalat Limited Şirketi (işbu Form’da “FidoRento” olarak anılacaktır) ait internet sitesi olan www.fidorento.com üzerinden elektronik ortamda, Müşteri tarafından seçilerek, FidoRento‘ya bildirilecek olan:

- Konut Kiralanması Hizmeti (“Hizmet”) ile;

KİRACI tarafından talep edilmesi halinde ek hizmetlerin, örneğin, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere:

 • Hizmetler”, yani aşağıda belirtilen tarih aralığında konutun kiralanması
 • “Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren “Ek Hizmetler”:
  • Transfer Hizmeti
  • Hoş Geldin Paketi
  • Ara Temizlik Hizmeti

hizmetlerinin (“Ek Hizmetler” olarak anılacaklardır), Müşteri tarafından talep edilen tarih aralığına ilişkin www.fidorento.com üzerinde ilan edilen ve işbu formun 5.3 sayılı paragrafı altında belirtilen tutarın ödenmesi karşılığında, Müşteri tarafından talep edilen konutun yine Müşteri tarafından talep edilen tarihte FidoRento tarafından Müşteri’ye tahsis edilmesi ve sunulması ve Ek Hizmetler’in ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve bu hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak ön bilgilendirme yapılmasıdır.

İşbu Form’u kabul etmekle KİRACI, Sözleşme konusu kiralamayı onayladığı takdirde kiralama bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiği peşinen kabul etmektedir.

2.FİDORENTO BİLGİLERİ

Ünvanı
HESTIA YAT. EMLAK İNŞ. TUR. TİC. İHR. VE İTH. LTD. ŞTİ.
Adresi
Andifli Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 18 07580 Kaş Antalya Türkiye
Telefon
+(90) 242-836-2339
E-posta adresi
info@fidorento.com
Ticaret Sicil No
Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 2108-KAŞ ticaret sicil numarası ile kayıtlı
Vergi Dairesi - Vergi No
Kaş – 7300344004
MERSİS No
0730034400400016

3. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı
[ad-soyad]
Adresi
[adres]
Telefonu
[telefon]
E-posta / Kullanıcı Adı
e-postaKullanıcı Adı

4. FATURA ADRESİ ve BİLGİLERİ

Sipariş No
Adı Soyadı
[ad-soyad]
Adresi
[adres]
Telefon
[telefon]
Vergi Numarası
[vergi numarası]
Tc Kimlik Numarası
[tc kimlik numarası]
E-posta / Kullanıcı Adı
e-postaKullanıcı Adı

5. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU KONUSU HİZMET/EK HİZMET BİLGİLERİ

5.1. Hizmetin/Ek Hizmetlerin temel özellikleri [tür (villa, daire, müstakil vs.), konum, kapasite, uygunluk, fiyat ve benzeri] www.fidorento.com üzerinde yer almaktadır.

5.2. www.fidorento.com üzerinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar gecelik kiralama fiyatıdır ve gece bazında fiyatlar ürün kiralama takvimi üzerinde belirtilmektedir. Sitede yer alan Hizmet/EK hizmetlerin giriş ekranında gözüken bir gecelik fiyat, kiralama yapılacak olan tarihlere göre değişiklik gösterebilir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. İşbu Form konusu Hizmet ve Ek Hizmetler ve toplam bedel aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Konut Adı
Sipariş No
Kiralama Başlangıç Tarihi
Kiralama Bitiş Tarihi
Toplam Gece Sayısı
Gecelik Birim Fiyat
Toplam Kiralama Tutarı
Ek Hizmetler
Toplam Tutar
0,00 TRY
Toplam :

6.ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

6.1.Müşteri, FidoRento’nun elektronik platformu üzerinde, işbu Form ve Sözleşme konusu Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Konutun coğrafi konumu www.fidorento.com sitesinde gösterilmektedir. Bu nedenle Müşteri konum ile ilgili olarak itirazda bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri’nin işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi ile, Müşteri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, FidoRento tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, talep edilen Hizmet ve/veya Ek Hizmetlere ait temel özellikleri, talep edilen hizmet ve/veya ek hizmetlerin fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Kiralama Tarih Değişikliği veya Kiralama İptali

Müşteri, kiralama tarihlerini konutun müsaitlik durumuna bağlı olarak değiştirebilir. Değişiklik halinde Müşteri işlem ücreti olarak 200.- TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Konuta giriş tarihine 30 (otuz) günden daha az bir süre kalmış ise tarih değişikliği yapılamaz.

Kiralama iptalleri yazılı olarak e-mail yoluyla yapılmalıdır. İptal bildiriminden sonra adınıza rezerve edilmiş konut, rezerve ettiğiniz tarihler için açılır ve satışa sunulur.

Rezervasyon iptalleri yazılı olarak e-mail yoluyla yapılmalıdır. İptal bildiriminden sonra adınıza rezerve edilmiş konut, rezerve ettiğiniz tarihler için açılır ve satışa sunulur.

 • Rezervasyon iptali, konuta giriş tarihinden 30 gün veya daha uzun bir süre önce yapılırsa, bankacılık işlem ücretleri kesilerek Müşteri tarafından yapılan ödemenin %50’si iade edilir.
 • Eğer, konuta giriş tarihinden 30 gün veya daha uzun bir süre önce yapılan rezervasyon iptali, rezervasyonun yapıldığı andan itibaren ilk 48 saat içinde gerçekleştirilmişse, bankacılık işlem ücretleri kesilerek Müşteri tarafından yapılan ödemenin tamamı iade edilir.
 • Konuta giriş tarihine 30 günden daha az bir süre kala yapılan iptallerde Müşteri tarafından yapılan ödeme iade edilmez.

Şu kadar ki, iptal edilen rezervasyonun tesadüf ettiği tarih aralığı için aynı konutun başka bir müşteri tarafından rezerve edilmesi halinde, rezervasyona uygulanan konaklama ücretinden, sonraki rezervasyona tabi olarak aynı tarih aralığıyla örtüşen yeni rezervasyon yapılmış gün sayısı kadar tutar bankacılık işlem ücretleri kesilerek rezervasyonu iptal eden müşteriye iade edilir.

Müşteri tarafından iptal yapılmadan; konuta giriş tarihinde konuta giriş yapılmazsa, Müşteri tarafından yapılan ödeme iade edilmez. Müşteri tarafından yazılı olarak e-mail yoluyla rezervasyon iptali yapılmadığı sürece, işbu Form ve Sözleşme tahtında tarafların hak ve yükümlülükleri geçerli olmaya devam eder ve Sözleşmeden dönülmüş veya işbu Sözleşme fesholunmuş sayılmaz. Müşteri tarafından yazılı olarak e-mail yoluyla rezervasyon iptali yapılmaksızın, Müşteri konuta giriş yapmaktan/konutu kullanmaktan imtina etse dahi; FidoRento rezervasyon tarihi boyunca konutu Müşterinin kullanımına hazır tutar ve Müşteri’nin bedel ödeme borcu işbu Form ve Sözleşmede belirtildiği miktarda geçerliliğini korur.

FidoRento konutların bulunduğu bölgelerde veya konutun tesisat donanımındaki problemler, bölgede yaşanan su veya elektrik kesintileri, deprem vb. felaketler gibi ön görülemeyen durumlarda kiralamayı iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda şirketimiz yapılan tüm ödemeyi Müşteri’ye iade etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Müşteri’nin isteğine bağlı olarak şirketimiz en az kiralanan konutun ayarında alternatif konutlar sunmaya çalışır. Müşteri, sunulan konutlardan birini kabul edebilir, aynı konutu uygun farklı bir tarih için kiralayabilir ya da yapılan ödemenin iadesini talep edebilir.

6.3.Fiyatlandırma

Kiralama fiyatları www.fidorento.com sitesinde kiralama tarih aralığına göre otomatik hesaplanmaktadır. FidoRento’nun gün, hafta ve aylara göre fiyat değişikliği hakkı saklıdır.

6.4.Depozito ve anahtar teslimi

1 Şubat 2018 tarihli 7071 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik uyarınca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Madde 2 hükmü “günübirlik kiralanan ev” işleticilerinin Müşterilerin kimlik bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda konutta kalan tüm misafirler, konuta girişleri esnasında kimliklerini bildireceklerdir.

Müşteri, konutun tesliminde gerekli kontrol yapıldıktan sonra FidoRento’ya kiralanan konutun daire olması halinde 750.- TL villa olması halinde 1000.- TL nakit olarak hasar depozitosu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Depozitonun ödenmemesi halinde, Müşteri, FidoRento’nun Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri sağlamayacağını beyan ve kabul eder.

FidoRento, Müşteri konuttan ayrılmadan önce gerekli kontrolleri yaparak, herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesi halinde hasar depozitosu olarak alınan bedeli Müşteri’ye kontrolü yaptıktan sonra iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin bizzat kendi kusurlu eylemlerinden kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun tüm hasarlar için FidoRento’nun hasar depozitosunun iadeden kaçınma hakkı saklıdır. Müşteri’nin Türk Borçlar Kanunu’ndaki anlamda ile kendi ‘kusur’lu davranışıyla kiralamış olduğu konutta meydana gelen zararın, depozito bedelinden fazla olması halinde de, FidoRento’nun meydana gelen zararın tazmini amacıyla her türlü yasal ve hukuki yollara müracaat hakkı saklıdır. Müşteri, bu hususu peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.5.Kiralanan Konutu Teslim Alma ve Geri Teslim Etme Saatleri

Müşteri, konuta giriş saatinin 16.00 (öğleden sonra), çıkış saatinin ise 11.00 (öğleden önce) olduğunu ve bu saatlere riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.6.Konutların Kapasitesi ve Donanımı

Her konutun kişi kapasitesi ile ilgili bilgiler www.fidorento.com üzerinde bilgilendirme sayfasında detaylı ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. Müşteri, konuta kişi kapasitesi veya kiralama ile birlikte bildirilen kişi sayısından fazla misafir getirmeyeceğini ve yine kiralama süresi boyunca dışarıdan misafir almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişi sayısına 3 yaşından büyük çocuklar dâhildir. Müşteri’nin aksi davranışının tespiti halinde, Müşteri, konutun kişi kapasitesini aşan veya daha önceden FidoRento’yu haberdar ettiği misafir sayısından daha fazla olan kişi sayısı kadar tam ücret ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralama esnasında Müşteri tarafından, konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya belirtilen kişi sayısından fazla kişinin konuta giriş yapmasının istenmesi durumunda FidoRento, kiralamayı iptal etme ya da kapasitenin üzerinde misafir kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Şöyle ki:

- Konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermeden önce; FidoRento’nun konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla sayıda kişinin konuttan yararlanacağını tespit etmesi halinde; FidoRento konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermekten, Müşteri’nin konuta girişini sağlamaktan veya Müşteri’ye konutun zilyetliğini başkaca bir şekilde devretmekten kaçınması mümkündür.

- Konut girişi ile dışarısı arasında FidoRento’nun kontrol ve hâkimiyetinde olan anahtarlı, şifreli veya güvenlik görevlisi marifetiyle dışarıdan ayrılan bir dış giriş daha varsa, FidoRento’nun; konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin dış girişten iç bölgeye girmesine izin vermemesi mümkündür.

- Yukarıda sayılan imkânların haricinde ve her zaman; FidoRento’nun kolluk kuvvetleri marifetiyle konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin konuta girmesini engelleme veya bir şekilde konuta giren kişilerin tahliyesini sağlaması mümkündür.

- FidoRento’nun bu maddede sayılan imkânları kullanması; onun bu madde tahtında, fazla kişi sayısı kadar tam ücret talep edebilme ve zarara dair ya da zararı aşan tazminat talebi haklarına halel getirmez.

6.7.Evcil Hayvan ve Sigara

Müşteri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların getirilemeyeceği belirtilen konutlara, evcil hayvan getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde, Müşteri konutu boşaltacağını ve bundan dolayı FidoRento’dan herhangi bir hak ve/veya alacağının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Konuta, onun bütünleyici parçalarına ve eklentilerine; Müşteri’nin işbu hükme uyum konusundaki – onun iradi olarak uymaması hali de dâhil olmak üzere - eksikliği, ihmali veya dikkatsizliği nedeniyle bir zararın meydana gelmesi halinde, Müşteri böylesi bir zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, Müşteri konutun kapalı alanlarında kesinlikle sigara içmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.Müşteri, FidoRento ile arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda, örneğin www.fidorento.com üzerinde teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme ve işbu Form konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, FidoRento’nun Sözleşme ve işbu Form konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanması borcunun sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.Müşteri, Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanmaya başlamasından sonra Müşteri’ye ait kredi kartının (veya Müşteri hangi finansal aracı ödeme için kullanıyorsa onun) yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme ve bu Form konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından FidoRento’ya ödenmemesi halinde, Müşteri, Hizmet ve/veya Ek Hizmet bedellerini 3 gün içerisinde FidoRento’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10.FidoRento, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme ve işbu Form konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri süresi içinde ifa edemez ise, durumu Müşteri’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11.FidoRento’nun, Müşteri tarafından www.fidorento.com’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle FidoRento’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.12.

(i) Müşteri ile kiralama esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması; veya

(ii) Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin Müşteri’ye tesliminden evvel, kiralama esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde,

FidoRento,

(i) Kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini sağlamasını;

(ii) Siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini tedarik etmesini; yahut

(iii) Kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini

Müşteri’den talep edebilir.

Müşteri’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede kiralamayı dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise FidoRento, kiralamayı iptal etme hakkını haizdir.

6.13.Müşteri, www.fidorento.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, FidoRento’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, FidoRento’nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.14.Müşteri, www.fidorento.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’yi bağlayacaktır.

6.15.Müşteri, KİRACI, www.fidorento.com’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

 • genel ahlaka aykırı,
 • başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
 • yasalara aykırı bir amaç için,
 • başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde

kullanamaz.

Ayrıca, Müşteri, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.16.İşbu Form ve Sözleşme içerisinde sayılan hükümlerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FidoRento’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FidoRento’nun üyeye karşı işbu Form ve Sözleşme hükümlerine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.CAYMA HAKKININ BULUNMAMASI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu konusu, Form’un onaylandığı ve Sözleşme’nin akdedildiği tarihte yürürlükte bulunan ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 15/I-g maddesi gereği “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşme” olarak cayma hakkından istisna tutulmuş olup, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri, bu hususu bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.YETKİLİ MAHKEME

8.1.Taraflar, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi ile uyumlu olarak, İŞBU Form’un ve Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal sınırlara kadar tüketici işleminin gerçekleştiği veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

8.2.Bu parasal sınırlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de ilan edilmiştir.

9. BANKA HESAPLARIMIZ

Garanti Bankası
SWIFT CODE
TGBATRIS
TL IBAN
TR79 0006 2001 0720 0006 2996 18
GBP IBAN
TR02 0006 2001 0720 0009 0976 11
EUR IBAN
TR34 0006 2001 0720 0009 0976 17
USD IBAN
TR60 0006 2001 0720 0009 0969 55
YapıKredi Bankası
TRY IBAN
TR23 0006 7010 0000 0052 9416 05
Ziraat Bankası
TRY IBAN
TR93 0001 0002 8370 0368 2550 01

HİZMET SAĞLAYICISI: HESTİA YATIRIM EMLAK İNŞAAT TURİZM TİCARET İHRACAT VE İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ:

TARİH: 11/11/2023

Güvenilir Villa ve Daire Kiralama

Bizi Takip Et

Telefon

+905052973750

+905052973751

FidoRento Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB A-10797 Belge ile Turizm Bakanlığına bağlıdır.

FidoRento sitesinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları saklıdır. İzinsiz olarak basılı veya elektronik bir ortamda kullanılamaz ya da kopyalanamaz. FidoRento sitesini kullanmakla Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsın.