MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); Sözleşme’ye tabi hizmetlerin alıcısı olarak sizin ile (“siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır)ile Andifli Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 18 07580 Kaş, Antalya, Türkiye adresinde mukim Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhracat ve İthalat Limited Şirketi (Sözleşme’de bundan sonra “biz” veya “FidoRento”olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

2.KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; www.fidorento.com üzerinden Müşteri tarafından seçilerek, FidoRento ‘ya bildirilecek olan:

 • Hizmetler”, yani aşağıda belirtilen tarih aralığında konutun kiralanması
 • “Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içeren “Ek Hizmetler”:
  • Transfer Hizmeti
  • Hoş Geldin Paketi
  • Ara Temizlik Hizmeti

hizmetlerinden hangileri seçilmiş ve FidoRento’ya www.fidorento.com üzerindeki aşamalar izlenmek suretiyle ve gerekli kabul ve onaylar işaretlenmek suretiyle bildirilmiş ise bunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup,

aşağıdaki tabloda belirtilen ve www.fidorento.com üzerinde listelenmiş olan tutarların ödenmesi karşılığında

bu hizmetlerin ve malların sağlanması hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Konut Adı
Sipariş No
Kiralama Başlangıç Tarihi
Kiralama Bitiş Tarihi
Toplam Gece Sayısı
Gecelik Birim Fiyat
Toplam Kiralama Tutarı
Ek Hizmetler
Toplam Tutar
0,00 TRY
Toplam :

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Müşteri, yukarıdaki tablodan belirtilen hizmetleri satın almayı ve tabloda belirtilen tutarları ödemeyi ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

3. FİDORENTO BİLGİLERİ

Ünvanı
HESTIA YAT. EMLAK İNŞ. TUR. TİC. İHR. VE İTH. LTD. ŞTİ.
Adresi
Andifli Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 18 07580 Kaş Antalya Türkiye
Telefon
+(90) 242-836-2339
E-posta adresi
info@fidorento.com
Ticaret Sicil No
Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 2108-KAŞ ticaret sicil numarası ile kayıtlı
Vergi Dairesi - Vergi No
Kaş – 7300344004
MERSİS No
0730034400400016

4. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı
[ad-soyad]
Adresi
[adres]
Telefonu
[telefon]
E-posta / Kullanıcı Adı
e-postaKullanıcı Adı

5. FATURA ADRESİ ve BİLGİLERİ

Sipariş No
Adı Soyadı
[ad-soyad]
Adresi
[adres]
Telefon
[telefon]
Vergi Numarası
[vergi numarası]
Tc Kimlik Numarası
[tc kimlik numarası]
E-posta / Kullanıcı Adı
e-postaKullanıcı Adı

6. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/EK HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Hizmetin/Ek Hizmetlerin temel özellikleri [tür (villa, daire, müstakil vs.), konum, kapasite, uygunluk, fiyat ve benzeri] www.fidorento.com üzerinde yer almaktadır.

6.2. www.fidorento.com üzerinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar gecelik kiralama fiyatıdır ve gece bazında fiyatlar ürün kiralama takvimi üzerinde belirtilmektedir. Sitede yer alan Hizmet/Ek hizmetlerin giriş ekranında gözüken bir gecelik fiyat, kiralama yapılacak olan tarihlere göre değişiklik gösterebilir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

7.1. Müşteri, FidoRento’nun elektronik platformu üzerinde, sözleşme konusu Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Konutun coğrafi konumu www.fidorento.com sitesinde gösterilmektedir. Bu nedenle Müşteri konum ile ilgili olarak itirazda bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri’nin Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi ile, Müşteri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, FidoRento tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adresi, talep edilen Hizmet ve/veya Ek Hizmetlere ait temel özellikleri, talep edilen hizmet ve/veya ek hizmetlerin fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka yolu ile yapılacak ödemelerde EFT/havale dekontunda muhakkak sipariş numarası ve konutun adı açıklama kısmına yazılmalıdır. Kiralama talep tarihini takip eden 1 iş günü içinde ödemenin FidoRento’nun hesabına geçmemesi durumunda kiralama FidoRento tarafından, FidoRento’nun takdirine bağlı olarak, iptal edilebilir.

Kiralama yapılan konutun toplam ücreti, Müşteri tarafından Ön Bilgilendirme Formu ile işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin; www.fidorento.com üzerinde önceden tıklanmamış bir şekilde sunulan ilgili kısmın tıklanması da dâhil olmak üzere, imzalanması ve/veya yazılı olarak onaylanarak FidoRento’ya gönderilmesi ile birlikte Müşteri’nin kredi kartından çekilir.

7.2. Kiralama Tarih Değişikliği veya Rezervasyon İptali

Müşteri, kiralama tarihlerini konutun müsaitlik durumuna bağlı olarak değiştirebilir. Değişiklik halinde Müşteri işlem ücreti olarak 200.- TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Konuta giriş tarihine 30 (otuz) günden daha az bir süre kalmış ise tarih değişikliği yapılamaz.

Rezervasyon iptalleri yazılı olarak e-mail yoluyla yapılmalıdır. İptal bildiriminden sonra adınıza rezerve edilmiş konut, rezerve ettiğiniz tarihler için açılır ve satışa sunulur.

Rezervasyon iptali, konuta giriş tarihinden 30 gün veya daha uzun bir süre önce yapılırsa, bankacılık işlem ücretleri kesilerek Müşteri tarafından yapılan ödemenin %50’si iade edilir.

Eğer, konuta giriş tarihinden 30 gün veya daha uzun bir süre önce yapılan rezervasyon iptali, rezervasyonun yapıldığı andan itibaren ilk 48 saat içinde gerçekleştirilmişse, bankacılık işlem ücretleri kesilerek Müşteri tarafından yapılan ödemenin tamamı iade edilir.

Konuta giriş tarihine 30 günden daha az bir süre kala yapılan iptallerde Müşteri tarafından yapılan ödeme iade edilmez.

Şu kadar ki, iptal edilen rezervasyonun tesadüf ettiği tarih aralığı için aynı konutun başka bir müşteri tarafından rezerve edilmesi halinde, 2. madde altında belirtilen konaklama ücretinden, sonraki rezervasyona tabi olarak aynı tarih aralığıyla örtüşen yeni rezervasyon yapılmış gün sayısı kadar tutar bankacılık işlem ücretleri kesilerek rezervasyonu iptal eden müşteriye iade edilir.

Müşteri tarafından iptal yapılmadan; konuta giriş tarihinde konuta giriş yapılmazsa, Müşteri tarafından yapılan ödeme iade edilmez. Müşteri tarafından yazılı olarak e-mail yoluyla rezervasyon iptali yapılmadığı sürece, işbu sözleşme tahtında tarafların hak ve yükümlülükleri geçerli olmaya devam eder ve işbu sözleşmeden dönülmüş veya bu sözleşme fesholunmuş sayılmaz. Müşteri tarafından yazılı olarak e-mail yoluyla rezervasyon iptali yapılmaksızın, Müşteri konuta giriş yapmaktan/konutu kullanmaktan imtina etse dahi; FidoRento rezervasyon tarihi boyunca konutu Müşterinin kullanımına hazır tutar ve Müşteri’nin bedel ödeme borcu işbu sözleşmede belirtildiği miktarda geçerliliğini korur.

FidoRento konutların bulunduğu bölgelerde veya konutun tesisat donanımındaki problemler, bölgede yaşanan su veya elektrik kesintileri, deprem vb. felaketler gibi ön görülemeyen durumlarda kiralamayı iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda şirketimiz yapılan tüm ödemeyi Müşteri’ye iade etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Müşteri’nin isteğine bağlı olarak şirketimiz en az kiralanan konutun ayarında alternatif konutlar sunmaya çalışır. Müşteri, sunulan konutlardan birini kabul edebilir, aynı konutu uygun farklı bir tarih için kiralayabilir ya da yapılan ödemenin iadesini talep edebilir.

7.3.Fiyatlandırma

Kiralama fiyatları www.fidorento.com sitesinde kiralama tarih aralığına göre otomatik hesaplanmaktadır. FidoRento’nun gün, hafta ve aylara göre fiyat değişikliği hakkı saklıdır.

7.4.Depozito ve anahtar teslimi

1 Şubat 2018 tarihli 7071 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik uyarınca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Madde 2 hükmü “günübirlik kiralanan ev” işleticilerinin Müşterilerin kimlik bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda konutta kalan tüm misafirler, konuta girişleri esnasında kimliklerini bildireceklerdir.

Müşteri, konutun tesliminde gerekli kontrol yapıldıktan sonra FidoRento’ya kiralanan konutun daire olması halinde 750.- TLvilla olması halinde 1000.- TL nakit olarak hasar depozitosu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Depozitonun ödenmemesi halinde, Müşteri, FidoRento’nun Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri sağlamayacağını beyan ve kabul eder.

FidoRento, Müşteri konuttan ayrılmadan önce gerekli kontrolleri yaparak, herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesi halinde hasar depozitosu olarak alınan bedeli Müşteri’ye kontrolü yaptıktan sonra iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin bizzat kendi kusurlu eylemlerinden kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun tüm hasarlar için FidoRento’nun hasar depozitosunun iadeden kaçınma hakkı saklıdır. Müşteri’ninTürk Borçlar Kanunu’ndaki anlamda ile kendi ‘kusur’lu davranışıyla kiralamış olduğu konutta meydana gelen zararın, depozito bedelinden fazla olması halinde de, FidoRento’nun meydana gelen zararın tazmini amacıyla her türlü yasal ve hukuki yollara müracaat hakkı saklıdır. Müşteri, bu hususu peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5.Kiralanan Konutu Teslim Alma ve Geri Teslim Etme Saatleri

Müşteri, konuta giriş saatinin 16.00 (öğleden sonra), çıkış saatinin ise 11.00 (öğleden önce) olduğunu ve bu saatlere riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.6.Konutların Kapasitesi ve Donanımı

Her konutun kişi kapasitesi ile ilgili bilgiler www.fidorento.com üzerinde bilgilendirme sayfasında detaylı ve eksiksiz olarak belirtilmektedir. Müşteri, konuta kişi kapasitesi veya kiralama ile birlikte bildirilen kişi sayısından fazla misafir getirmeyeceğini ve yine kiralama süresi boyunca dışarıdan misafir almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişi sayısına 3 yaşından büyük çocuklar dâhildir. Müşteri’nin aksi davranışının tespiti halinde, Müşteri, konutun kişi kapasitesini aşan veya daha önceden FidoRento’yu haberdar ettiği misafir sayısından daha fazla olan kişi sayısı kadar tam ücret ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralama esnasında Müşteri tarafından, konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya belirtilen kişi sayısından fazla kişinin konuta giriş yapmasının istenmesi durumunda FidoRento, kiralamayı iptal etme ya da kapasitenin üzerinde misafir kabul etmeme hakkını saklı tutar. Şöyle ki:

- Konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermeden önce; FidoRento’nun konutun kişi kapasitesini aşacak şekilde veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla sayıda kişinin konuttan yararlanacağını tespit etmesi halinde; FidoRento konut anahtarlarını veya konuta giriş şifresini Müşteri’ye vermekten, Müşteri’nin konuta girişini sağlamaktan veya Müşteri’ye konutun zilyetliğini başkaca bir şekilde devretmekten kaçınması mümkündür.

- Konut girişi ile dışarısı arasında FidoRento’nun kontrol ve hâkimiyetinde olan anahtarlı, şifreli veya güvenlik görevlisi marifetiyle dışarıdan ayrılan bir dış giriş daha varsa, FidoRento’nun; konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin dış girişten iç bölgeye girmesine izin vermemesi mümkündür.

- Yukarıda sayılan imkânların haricinde ve her zaman; FidoRento’nun kolluk kuvvetleri marifetiyle konut kişi kapasitesini aşan veya Müşteri tarafından belirtilen kişi sayısından fazla kişilerin konuta girmesini engelleme veya bir şekilde konuta giren kişilerin tahliyesini sağlaması mümkündür.

- FidoRento’nun bu maddede sayılan imkânları kullanması; onun bu madde tahtında, fazla kişi sayısı kadar tam ücret talep edebilme ve zarara dair ya da zararı aşan tazminat talebi haklarına halel getirmez.

7.7.Evcil Hayvan ve Sigara

Müşteri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların getirilemeyeceği belirtilen konutlara, evcil hayvan getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde, Müşteri konutu boşaltacağını ve bundan dolayı FidoRento’dan herhangi bir hak ve/veya alacağının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Konuta, onun bütünleyici parçalarına ve eklentilerine; Müşteri’nin işbu hükme uyum konusundaki – onun iradi olarak uymaması hali de dâhil olmak üzere - eksikliği, ihmali veya dikkatsizliği nedeniyle bir zararın meydana gelmesi halinde, Müşteri böylesi bir zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Her halükarda, Türk Borçlar Kanunu’nun Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu başlıklı Madde 67 ve Madde 68 hükümleri uygulama bulur.

In addition, Customer accepts, acknowledges and undertakes that she/he will not smoke in the closed areas of the accommodation. Ayrıca,Müşteri konutun kapalı alanlarında kesinlikle sigara içmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Müşteri, Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda, örneğin www.fidorento.com üzerinde teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, FidoRento’nun Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanmasıborcunun sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9.Müşteri, Sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin sağlanmaya başlamasından sonra Müşteri’ye ait kredi kartının (veya Müşteri hangi finansal aracı ödeme için kullanıyorsa onun) yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından FidoRento’ya ödenmemesi halinde, Müşteri, Sözleşme konusu hizmet ve/veya ek hizmet bedellerini 3 (üç) gün içerisinde FidoRento’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10.FidoRento, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu Hizmet ve/veya Ek Hizmetleri süresi içinde ifa edemez ise, durumu Müşteri’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11.FidoRento’nun, Müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle FidoRento’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.12.

(i) Müşteri ile kiralama esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması; veya

(ii) Hizmetin ve/veya Ek Hizmetlerin Müşteri’ye tesliminden evvel, kiralama esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde,

FidoRento,

(i) Kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini sağlamasını;

(ii) Siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini tedarik etmesini; yahut

(iii) Kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini

Müşteri’den talep edebilir. Müşteri’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede kiralamayı dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise FidoRento, kiralamayı iptal etme hakkını haizdir.

7.13.Müşteri, www.fidorento.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, FidoRento’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, FidoRento’nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.14.Müşteri, www.fidorento.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’yi bağlayacaktır.

7.15.Müşteri, KİRACI, www.fidorento.com’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,

 • genel ahlaka aykırı,
 • başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
 • yasalara aykırı bir amaç için,
 • başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde

kullanamaz. Ayrıca, Müşteri, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.16.İşbu Sözleşme içerisinde sayılan hükümlerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FidoRento’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FidoRento’nun üyeye karşı işbu sözleşme hükümlerine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

8. CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte bulunan ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 15/I-g maddesi gereği “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşme” olarak cayma hakkından istisna tutulmuş olup, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri, bu hususu bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir.

Her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı FidoRento’nun uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YETKİLİ MAHKEME

10.1.Taraflar, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi ile uyumlu olarak, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen parasal sınırlara kadar tüketici işleminin gerçekleştiği veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

10.2.Bu parasal sınırlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de ilan edilmiştir.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1.İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki tüm sözlü, yazılı muhaberat ve sözleşmeler, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle otomatik olarak hükümsüz kalacaktır.

Sözleşme’de, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, bağlanmazlık, iptal edilebilirlik, idari nedenlerle veya bir maddi fiilden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, kanuna herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerini ve Sözleşme’nin bağlayıcılığını etkilemez. Böyle bir durumda, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve sözleşme, taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), sözleşmenin imza tarihinde tarafların iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirebilirler.

Bu Sözleşme’de, eklerinde, ilgili tutanak, senet ve belgelerde yapılacak olan her türlü değişiklik ve ilaveler, ancak tarafların yazılı bir şekilde karşılıklı mutabakatı bulunduğu takdirde muteberdir.

11.2.Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmede belirtilen unvanlarında bir değişiklik olması halinde bu değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilecek ve bildirimde bulunan taraf sözleşmeye yeni unvan altında devam edecektir.

11.3.Taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanmayı geciktirmesi veya kullanmaması, bu haktan feragat ettiği veya bu hakkın oluşmasına yol açan olayı kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.

11.4.Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılan değişiklikler bildirilmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış olduğunu taraflar kabul ederler. Bu durumda posta çalışanının tebligatı adrese ulaştırdığı gün, tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir.

11.5.İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, şirket yetkilisine elden bizzat, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır.

11.6.Tarafların bu Sözleşme’nin şartlarını yerine getirmemekten kaynaklanan sorumlulukları ancak mücbir nedenlerden dolayı ortadan kalkar. Bu sözleşmedeki mücbir nedenler kapsamına tarafların isteği dışında gelişen, önleyemeyeceği, sözleşme şartlarını yerine getirmesini engelleyen ya da imkânsız kılan durumlar girer. Bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, sel, savaş, ayaklanma, genel grev, grev, lokavt, ambargo ve benzerleri bunlara örneklerdir.

Mücbir nedenlerin ortaya çıktığını, taraflar birbirlerine yazılı olarak bildirirler. Sözleşme süresi, mücbir nedenlerin geçerli olduğu süre kadar uzatılır. Doğal afet, savaş, ayaklanma, genel grev, ambargo gibi mücbir nedenlerin 3 ayı; grev, lokavt gibi mücbir nedenlerin ise 1 ayı geçmesi durumunda her iki tarafın da anlaşmayı sona erdirme hakkı doğar.

11.7.Müşteri, işbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda FidoRento’nun defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin ve münhasıran delil olarak kabul edileceğini, hiçbir itiraz ileri sürülmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin:

 • www.fidorento.com üzerinden onay aşamalarının Müşteri tarafından tamamlanıp Müşteri tarafından bildirilen elektronik posta adresine gönderilmesi üzerine; veya
 • Müşteri tarafından okunduğuna ve/veya kabul edildiğine dair yazılı onay alınması durumunda; veya
 • www.fidorento.com üzerinden Müşteri tarafından yapılan Hizmet ve/veya Ek Hizmetlerin bedeline tekabül eden ödemenin gerçekleşmesi halinde,

13. BANKA HESAPLARIMIZ

Garanti Bankası
SWIFT CODE
TGBATRIS
TL IBAN
TR79 0006 2001 0720 0006 2996 18
GBP IBAN
TR02 0006 2001 0720 0009 0976 11
EUR IBAN
TR34 0006 2001 0720 0009 0976 17
USD IBAN
TR60 0006 2001 0720 0009 0969 55
YapıKredi Bankası
TRY IBAN
TR23 0006 7010 0000 0052 9416 05
Ziraat Bankası
TRY IBAN
TR93 0001 0002 8370 0368 2550 01

Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu’nu okumuş, kabul etmiş ve onaylamış sayılacak ve işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme taraflarca kurulmuş olacaktır.

Hizmet Sağlayıcısı: Hestia Yatırım Emlak İnşaat Turizm Ticaret İhracat ve İthalat Limited Şirketi

Müşteri:

Tarih: 11/11/2023

Güvenilir Villa ve Daire Kiralama

Bizi Takip Et

Telefon

+905052973750

+905052973751

FidoRento Turizm Seyahat Acentası TÜRSAB A-10797 Belge ile Turizm Bakanlığına bağlıdır.

FidoRento sitesinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları saklıdır. İzinsiz olarak basılı veya elektronik bir ortamda kullanılamaz ya da kopyalanamaz. FidoRento sitesini kullanmakla Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsın.